Title:

Adnet - Rrjeti i reklamimit online

Description:
Adnet është tregu i reklamuesit dhe publikuesit për ***/blerje të reklamave online i cili funksionon në mënyrën CPM (Cost per Mile) - Kosto për 1000 shfaqje.
Tags:
dhe, është, cpm, cost
Updated:
10 May 2012